Polityka prywatności Portalu Hatikva

Data ostatniej modyfikacji: grudzień 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki Portal Hatikva wykorzystuje dane osobowe zbierane podczas odwiedzania strony internetowej https://hatikva.pl/.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszego serwisu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Hatikva (Aleja Kościuszki 52/590-428 ŁódźNumer KRS: 0000777275 NIP: 7252287329 REGON: 382860979), z której strony internetowej korzystasz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@hatikva.pl.

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami pozwalają ustalić Twoją tożsamość (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, ale też określone dane dotyczące Twojej aktywności online).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim, w celu świadczenia usług, w celu organizacji i prowadzenia forum internetowego oraz w celach marketingowych.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych.

Świadczenie usług (fora)

Przetwarzamy dane osobowe w celu dostarczania treści, świadczenia usług użytkownikom serwisu oraz pomiaru wydajności treści. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli wyrazisz zgodę, dostarczane Ci treści będą spersonalizowane i dopasowane do Twojego profilu (np. na podstawie danych dotyczących Twojej aktywności w serwisach, zainteresowań, danych demograficznych lub lokalizacyjnych). Dane osobowe w celu tworzenia spersonalizowanego profilu i wyboru spersonalizowanych treści są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Założenie konta i uwierzytelnianie

Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia założenia konta i uwierzytelniania w nim.

W obrębie naszych forów umożliwiamy rejestrację konta i logowanie z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail. Jeżeli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować przy pomocy tej funkcjonalności otrzymamy Twoje dane osobowe podane w ramach poczty elektronicznej.

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Portale społecznościowe

Prowadzimy strony, profile i kanały w na portalach społecznościowych, tj. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter w celu promowaniu działalności Portalu Hatikva, informowaniu o aktualnych wydarzeniach, komunikacji z użytkownikami, prowadzenia statystyk dot. korzystania z naszych stron na portalach społecznościowych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali w zakresie, w jakim użytkownicy dokonują aktywności na profilach i kanałach Portalu Hatikva zgodnie z regulaminami wskazanych portali. Przetwarzane w tym celu dane osobowe obejmują w szczególności: nicki, loginy, zdjęcie profilowe, imiona i nazwiska osób lubiących lub obserwujących strony, profile lub subskrybujących nasze kanały, a także dane zawarte w zamieszczanych przez użytkowników postach, komentarzach, recenzjach, dane dotyczące reakcji i innych aktywności użytkowników oraz inne dane publikowane przez użytkowników na stronach, profilach i kanałach na portalach społecznościach prowadzonych przez Portal Hatikva.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy, że w odniesieniu do przetwarzania danych w ramach prowadzonych przez nas stron na portalu społecznościowym Facebook na potrzeby statystyk razem z Facebook Ireland działamy jako współadministratorzy Twoich danych. Uzgodnienia dotyczące współadministrowania znajdziesz na stronie https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Korzystanie przez nas z produktów Facebook odbywa się zgodnie z postanowieniami regulaminu Facebook. Więcej informacji o statystykach stron najdziesz na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook Ireland można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Przyciski i wtyczki portali społecznościowych

Zamieszczając na naszej stronie internetowej przyciski i wtyczki portali społecznościowych (tj. Facebook, Instagram, Twitter i YouTube), dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:

 • Odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu i statystycznych; dotyczy to użytkowników naszych stron będących jednocześnie subskrybentami usług portali społecznościowych;
 • Twoja aktywność na stronach zawierających wtyczki jest śledzona przez operatorów tych portali, w szczególności w celach statystycznych i sprawdzenia czy jesteś zalogowanym użytkownikiem tego portalu oraz umożliwienia świadczenia usług za pomocą wtyczek np. komentowania, logowania się za pomocą konta na portalu społecznościowym; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych.

Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków i wtyczek portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron oraz umożliwienie Ci zamieszczania komentarzy na naszych stronach i dzielenia się interesującymi Cię treściami z innymi. Przetwarzamy i umożliwiamy portalom społecznościowym dostęp do wskazanych danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych oraz sposób realizowania Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez portal społecznościowy zostały opisane w polityce prywatności danego portalu. Polityka prywatności portalu Facebook znajduje się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policy

Wydarzenia

Jeżeli decydujesz się wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, w celu zorganizowania wydarzenia, umożliwienia Ci wzięcia w nim udziału i zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestrujemy przebieg organizowanych przez nas wydarzeń. Jeżeli decydujesz się uczestniczyć w organizowanym przez nas wydarzeniu, Twoje dane osobowe, w szczególności obejmujące wizerunek zarejestrowany w trakcie wydarzenia będą przetwarzane w celu prowadzenia transmisji, przygotowania fotorelacji, rejestracji przebiegu wydarzenia, a także wykorzystania utrwalonych materiałów w celach promocyjnych i ich publicznym udostępnieniu na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, w tym przesłane za pomocą poczty e-mail lub wiadomości na portalu społecznościowym. Przetwarzamy w tym celu także dane dotyczące korzystania z naszych serwisów społecznościowych, dane związane z realizacją zawartej między nami umowy lub inne dane związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W przypadku zaistnienia nieporozumień i konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego możemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w koncie, Twoje dane osobowe dotyczące korzystania z naszych serwisów i innych usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Działanie naszego serwisu nie byłoby możliwe bez korzystania z zewnętrznych dostawców. Przekazujemy dane osobowe dostawcom usług, z którymi współpracujemy. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Korzystamy z następujących dostawców usług, będących tzw. podmiotami przetwarzającymi:

 • dostawcy narzędzi do analizy ruchu i aktywności w serwisach i aplikacjach,
 • dostawcy narzędzi do zindywidualizowanych kampanii marketingowych,
 • dostawcy hostingu i utrzymania serwisów,
 • dostawcy usług teleinformatycznych oraz usług w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT,
 • agencje marketingowe,
 • biura rachunkowe i księgowe.

Przekazujemy dane do następujących podmiotów, które samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania tzw. administratorzy:

 • operatorzy sieci reklamowych dostarczający narzędzia do zindywidualizowanych kampanii remarketingowych,
 • kancelarie prawne, audytorzy, doradcy,
 • operatorzy telekomunikacyjni.

Udostępniamy Twoje dane, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.

Zasadniczo podmioty, którym przekazujemy dane osobowe mają siedzibę w państwie znajdującym się w Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub państwie uznanym za zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektóre z podmiotów, którym przekazujemy dane mają siedziby w krajach znajdujących się poza EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przekazywaniu danych lub otrzymania kopii standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy
 • w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany przez te przepisy
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za skuteczny
 • w odniesieniu do zapytań, skarg lub wniosków niezwiązanych z realizacją umowy – Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 2 lata
 • dochodzenie roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Masz prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas
 • kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
  • wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane
  • wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny
  • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, żebyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami.

Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, możemy zażądać rozsądnej opłaty za realizację takiego żądania lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czym są pliki Cookies i inne podobne technologie?

Cookies to małe pliki tekstowe instalowane w Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz strony internetowe. Cookies zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno przeznaczeniem, cyklem życia, jak i domeną internetową, z której pochodzą. W naszym serwisie wykorzystywane są także inne podobne technologie takie jak piksele i wtyczki. Łącznie technologie te będziemy dalej nazywać cookies.

Zapisujemy na Twoim urządzeniu pliki cookies, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie plików cookies koniecznych do zapewnienia funkcjonowania naszych serwisów, tj. świadczenia Ci usług drogą elektroniczną, pomiaru wydajności treści, analityki oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisów i aplikacji.

W jakich celach pliki cookies są wykorzystywane w ramach naszego Portalu?

Wykorzystujemy cookies i dane zebrane z ich wykorzystaniem w celu świadczenia usług na żądanie użytkowników. Używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom zalogowania się do serwisu, pomiaru wydajności treści, analityki, dostępu do zasobów serwisu przeznaczonych jedynie dla zalogowanych użytkowników, umożliwienia użytkownikom płynnej nawigacji bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania oraz zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Wykorzystujemy pliki cookies i dane zebrane z ich wykorzystaniem w celu optymalizacji korzystania ze strony w celach statystycznych (w tych celach korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych świadczące na naszą rzecz usługi analityczne – Google Analytics) oraz w celach marketingowych.

Możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Google znajdziesz pod linkami:

Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności w naszych serwisach korzystając z narzędzia dostępnego pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pliki cookies (poza plikami niezbędnymi do świadczenia zamówionych przez użytkownika usług) instalowane są jedynie w razie wyrażenia zgody przez użytkownika.

Cele, w jakich stosujemy pliki cookies i przetwarzamy zebrane za ich pomocą dane osobowe:

Cele:

 • Wybór podstawowych reklam
 • Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam
 • Wybór spersonalizowanych reklam
 • Tworzenie profilu spersonalizowanych treści
 • Wybór spersonalizowanych treści
 • Pomiar wydajności reklam
 • Pomiar wydajności treści
 • Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców
 • Opracowywanie i ulepszanie usług

Cele specjalne:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów
 • Techniczne dostarczanie reklam lub treści.

Zwracamy jednak uwagę, że udostępniany przez nas mechanizm nie służy do wyrażenia sprzeciwu dla przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w Celach specjalnych oraz Innych celach. Dzieje się tak, ponieważ są to podstawowe cele pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie serwisu, techniczne dostarczanie treści lub reklam oraz świadczenie usług. Jeżeli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach, jakiego dokonujemy na podstawie uzasadnione interesu lub chcesz skorzystać z innych przysługujących praw, prosimy o kontakt.

W jaki sposób zarządzać i usuwać pliki Cookies?

Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Dla przykładu możesz np. blokować zapisywanie plików trwałych lub plików pochodzących z innych witryn jak również usuwać pliki zapisane w pewnym przedziale czasu lub podczas danej sesji. Możesz ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych rejestrowanych przez urządzenie.

W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji “Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić usunięcie zapisanych plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Informację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zamieścimy na stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej jego aktualizacji.