Funkcjonowanie portalu HATIKVA zostało zawieszone.